Organizim i kurseve nga ana e LA FENICE ESTINTORI S.r.l  eshte nje pike e forte e shoqerise  tone,per kete eshte  mbajtur me profesonializim dhe perpikmeri nga nje  pergjegjes.

Kurset  organizohen duke respektuar delegacionin legjislativ -626/94  ne lenden e pa sigurise ne vendin e punes.

Kurset vijne te organizuara ne rritjen e nje numeri minimum te shoqerive pjesemarrese.
Persa i perkete kurseve te ndihmes se pare vijne te zhvilluara nga mjeku i autorizuar.
Kurset antizjarr dhe ndihmes se pare vijne te zhvilluar nga selia duke  pasur ne dispozicion posacerisht salla kursi. Ne fund te c’do kursi, leshohen vertetime te rregullta e pjesemarrjes te vlefshem ne te gjithe entet e posacme.

 

 

   La Fenice Estintori S.r.l., 2008   Web design Engegno