Kurset antizjarr vijne te organizuara nga LA FENICE Estintori S.R.L  ne periudhe te rregullt dhe jane te drejtuar ne te gjitha tipet e shoqerive. Mund te ndahen ne tre grupe te medha relative mbi vleresimet per rrezicet e shoqerive(D.lg.s.626/94)e detyrueshme pwe cdo shoqeri. Reziku i madh ndahet ne tre grupe.

Rrezik i ulet (nga 1 deri ne 5 punetore)rreziku i mesem(nga 5 deri ne 10 punetore) rreziku i larte( me shume se  10 punetore).
Eshte e detyrueshme  nga ligji  pjesemarrja  e nje  perfaqesuesi per shoqeri. Ne perfundim te kursit leshohet          
nga shoqeria jone diploma e pjesemarrjes ne kurs personal, i vlefshem per cfaredolloj enti shteteror.

Deshmia rinovohet c’do vit neprmjet proves praktike.
 Kurset vijne te zhvilluara prane qendres LA FENICE Estintori, nga nje personel i kualifikuar .
Kurset do te zhvillohen vetem  ne arritjen e te pakten dhjete pjesemarresve .
LA FENICE Estintori S.R.L  disponon nje salle apostafat ne ambjentet tona
Deftese  pranimi kursi anti zjarr.

 
Cedola iscrizione Corso antincendio
 
   La Fenice Estintori S.r.l., 2008   Web design Engegno