LA FENICE  Estintore ne sektorin anti zjarre qe nga viti 1997,mbas nje eksperience dhjetevjecare.

Lindi si si nje firme individuale  ne korrik te 2000,dhe transformohet ne LA FENICE ESTINTORI S.R.L..duke zgjerua vete e kompetencen e sigurise aziendale dhe te punetoreve.

Zgjeron vete aktivitetin  e mirembajtjes te pajisjeve antizjarr duke perdorur furgonin officine  posacerishte te pajisura e te kolauduara,me personel te kualifikuar marre nga mbeshtetja e  vete  klienteve ne vezhgim dhe dispozicion te ligjeve.Hapja e njesise operative ne Abruzzo ad ORTONA(CH) nga 2002 i ka lejuar shoqerise te propozimeve si referenti i vetem ne teritorin nacional.
Seksion i jashtem : LA FENICE ZJARRFIKES SH.P.K

     

 

   La Fenice Estintori S.r.l., 2008   Web design Engegno